Hoogste rechter oordeelt over KaZaA
Muzieknieuws 15-12-2003 16:37
Buma/Stemra duidde het ooit aan als de meest omvangrijke inbreuk op auteursrechten in de geschiedenis: KaZaA. Aanstaande vrijdag doet de Hoge Raad in Den Haag uitspraak in de rechtszaak tussen de internetdienst en de auteursrechtenorganisatie.Volgens Buma/Stemra maakt KaZaA zich zelfs schuldig maken aan een misdrijf door gebruikers de mogelijkheid te bieden illegale muziekbestanden onderling uit te wisselen.

De Nederlandse advocaat van de digitale muziekuitwisseldienst KaZaA ziet de beslissing van de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet. Niet in het minst om het advies dat de procureur-generaal en auteursrechtspecialist Verkade uitbracht aan het hoogste rechtscollege:

"De aanbieder van het uitwisselprogramma kan zelf niet op inbreuk worden aangesproken."

Op de dag dat een Amerikaanse rechter in het voorjaar van 2000 de muziekruilbeurs Napster verbood, klopten vier jongeren aan bij advocaat Christaan Alberdingk Thijm. Het viertal had juist vanuit Amsterdam de eerste proefversie gelanceerd van KaZaA, een distributiemodel dat ook enige financiŽle compensatie voor de artiest mogelijk moest maken. Alberdingk Thijm vindt het achteraf een beetje naÔef: "Geen enkele platenmaatschappij toonde interesse."

Buma/Stemra stemde in met een overleg. Gesprekken werden echter onderhandelingen en onderhandelingen werden rechtszaken.

In een kort geding bepaalde de rechter twee jaar geleden dat KaZaA in strijd met de auteurswet handelt door gebruikers de gelegenheid te bieden om muziekbestanden te downloaden. maar het gerechtshof in Amsterdam draaide de beslissing van de rechtbank weer terug.

Cruciaal in het advies aan de Hoge Raad is volgens KaZaA de passage over technologische vernieuwing. Procureur-generaal Verkade:

"De rechter schrikt er terecht voor terug om vernieuwing te remmen of verbieden. Het spoor ging natuurlijk ten koste van de trekschuit. De radio ging uiteraard ten koste van de kleine musicus. Het waren de componisten, verenigd in Buma/Stemra die enorm hebben geprofiteerd van de fonografische industrie. Het is vaker voorgekomen dat de mogelijkheden van weer een nieuwe ontwikkeling knagen aan eerdere."

"Technologische innovatie mag", aldus KaZaA-advocaat Alberdingk Thijm. Of de Hoge Raad het daarmee eens is, zal vrijdag blijken.